Prečo Windows10 nespustí sám

Milý Andrey Ponomarev!
Môj dlho trpiaci notebook Samsung prešiel trojnásobnou modrou obrazovkou smrti a preinštalovaním operačného systému Windows10, ale chyba, ktorá vznikla skôr, sa zachovala: začať, musím mu ukázať cestu, stlačiť kláves F2, keď obrazovka bliká 4 kroky smerom doprava - Exit-5 krokov smerom k riadku
P1 TSSTcorp CDDUDW SN 208BB-Enter Nasleduje normálny štart, nie veľa práce, ale strašne otravné: Nemal som čas stlačiť kláves F2 v čase, keď sa na obrazovke objavil blesk - začnite znova, reštart pokračuje s rovnakými pokusmi. spôsob, ako opraviť chybu
povedzte mi, prosím, v zrozumiteľnej forme, budem vám veľmi vďačný a zaviazaný, už dvaja miestni majstri nedokázali identifikovať príčinu chyby a nič nedosiahli
Úprimne, Izák.