Mail.Ru Group zozbierala užívateľské údaje Facebook

V máji 2015 Facebook oficiálne prestal poskytovať vývojárom aplikácií údaje o svojich užívateľoch, avšak ako sa ukázalo, jednotlivé spoločnosti si zachovali prístup k týmto informáciám aj po uvedenom dátume. Medzi nimi bol ruský Mail.Ru Group, správy CNN.

Do roku 2015 mohli tvorcovia aplikácií pre Facebook zozbierať rôzne údaje o svojich poslucháčoch, vrátane fotografií, mien atď. Vývojári zároveň dostali informácie nielen o priamych užívateľoch aplikácií, ale aj o svojich priateľoch. V máji 2015 Facebook údajne opustil túto prax, ale niektoré spoločnosti, ako to stanovili novinári CNN, nestratili okamžite možnosť používať osobné údaje. Napríklad dve aplikácie vyvinuté skupinou Mail.Ru mali prístup k osobným údajom ďalších 14 dní.

Správa Facebooku nevyvrátila výsledky vyšetrovania CNN, ale konštatovala, že sociálna sieť nemá dôvod domnievať sa, že skupina Mail.Ru mohla použiť zozbierané informácie nesprávne.