Francúzske orgány uložili pokutu spoločnosti Valve a Ubisoft

Dôvodom sankcie bola politika týchto vydavateľov ohľadom vrátenia finančných prostriedkov v digitálnych obchodoch.

Podľa francúzskeho práva musí mať kupujúci právo odovzdať predávajúcemu tovar do štrnástich dní odo dňa jeho kúpy a vrátiť mu všetky náklady bez udania dôvodu.

Systém refundácie na Steam spĺňa túto požiadavku len čiastočne: kupujúci môže požiadať o vrátenie hry do dvoch týždňov, ale to platí len pre hry, v ktorých hráč strávil menej ako dve hodiny. Uplay, ktorý vlastní Ubisoft, nemá ako taký systém náhrad.

V dôsledku toho sa spoločnosti Valve uložila pokuta vo výške 147 tisíc eur a spoločnosť Ubisoft - 180 tisíc.

Súčasne majú vydavatelia hier možnosť zachovať súčasný systém vrátenia peňazí (alebo jeho nedostatok), ale užívateľ služby musí byť o tom pred nákupom jasne informovaný.

Steam a Uplay túto požiadavku nespĺňali, ale francúzsky používatelia teraz zobrazujú banner s informáciami o politike vrátenia peňazí.