Používatelia služby Gmail môžu čítať cudzinci.

Spoločnosť Google má v úmysle odmietnuť automatické skenovanie korešpondencie používateľov služby Gmail, ale neplánuje obmedziť prístup k nim spoločnosťami tretích strán. Zároveň sa ukázalo, že nielen topánkové programy, ale aj bežní vývojári môžu prezerať listy iných ľudí.

Novinárom The Wall Street Journal sa dozvedela možnosť čítania korešpondencie používateľov Gmailu. Zástupcovia spoločností Edison Software and Return Path spoločnosti oznámili, že ich zamestnanci majú prístup k stovkám tisícov e-mailov a používajú ich na strojové učenie. Ukázalo sa, že spoločnosť Google poskytuje možnosť čítať používateľské správy spoločnostiam, ktoré vyvíjajú softvérové ​​doplnky pre službu Gmail. Zároveň neexistuje formálne porušenie dôvernosti, pretože povolenie na čítanie korešpondencie je obsiahnuté v užívateľskej zmluve poštového systému.

Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie majú prístup k e-mailom služby Gmail, navštívte stránku myaccount.google.com. Príslušné informácie sú uvedené v sekcii Bezpečnosť a prihlásenie.